રક્ષાબંધન પર પરફેક્ટ ગીફ્ટ શું હોય છે?

મુંબઈ- રક્ષાબંધન એ ભાઈ-બહેનના સંબંધને ઉજવવાનો એકમાત્ર તહેવાર છે. બહેનની રાખડીનું એમ તો કોઈ મૂલ્ય આંકી શકાય એમ નથી, પણ આમ છતાં રક્ષાબંધન માટે કઈ ગીફ્ટ પરફેક્ટ કહી શકાય?

રક્ષાબંધન પર આ શોર્ટ ફિલ્મ જોવા જેવી છે:

અંકિત દેસાઈ
અંકિત દેસાઈ

માણસ તરીકે જન્મ્યો છું, પણ માણસ થઈ શક્યો નથી. માણસ બનવાનો પ્રયત્ન ચાલુ છે, તોય ક્યારેક ગુસ્સો આવે છે, ક્યારેક લાલચ થઈ આવે ને ક્યારેક કોઈને પછાડી દેવાની પૈશાચી ઈચ્છા થઈ આવે છે. જાતમાંથી આ બધુ બાદ કરવાની પ્રક્રિયા હજુ ચાલુ છે. આશા રાખીએ કે એમાં સફળતા મળે! લેખક છું એનો પુરાવો આપવા માટે એક પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું છે, બીજું પાઈપલાઈનમાં છે અને ત્રીજું લખવાની ઈચ્છા થયા કરે છે. પણ આળસ સાથેનો નાતો સાત જન્મ જૂનો છે એટલે કરવા જેવું ઘણું કરી શકતો નથી....

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

‘Cocktail Zindagi’ is not just a publication, it is a journey in itself in which you play an important character. We work to bring you stories not only from the crème de la crème but also from the grass root level.We also write content that portrays the beautiful shades of life, thus the name ‘Cocktail Zindagi’.